Contact US

081-4533336

Contact Us : 081-4533336

ตัวอย่างสีและเนื้อผ้า

 

ผ้าสำหรับชุดยูนิฟอร์มทั่วไป

- ผ้าเอสแฟร์
- ผ้าแคชเมียร์วูล
- ผ้าแชมเบร้
- ผ้าโซล่อน
- ผ้าลามิน่าวูล
- ผ้าคอตตอน คอมทวิว
- ผ้าโทเร
- ผ้าออร่อนริ้วอนามัย
- ผ้าฝ้ายเรนโบว์
- ผ้า D.Y.

ผ้าสำหรับตัดกางเกงหรือกระโปรง

- ผ้า D.Y.
- ผ้าแคชเมียร์วูล
- ผ้าการ์เบอร์ดีน
- ผ้าลามิน่าวูล
- ผ้าโทเร
- ผ้าฝ้ายเรนโบว์

ผ้าสำหรับทำเสื้อโปโล

- ผ้าจูติ TC
- ผ้าจูติ TK
- ผ้าจูติ TK link

ผ้าสำหรับตัดสูท

- ผ้าการ์เบอร์ดีน
- ผ้าแคชเมียร์วูล
- ผ้า Wool ต่างประเทศ อย่างดี
- ผ้า D.Y.


ตัวอย่างผ้าจูติ TC และสีผ้า


ตัวอย่างผ้าโทเรบิสคอบ และสีผ้า


ตัวอย่างผ้าแชมเบ้/เท็กเจอร์ริ้ว/ออร่อนริ้วอนามัย และสีผ้า

Scroll Up