Contact US

081-4533336

Contact Us : 081-4533336

ประโยชน์ของยูนิฟอร์มกับการทำงานในองค์กร

( จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : 11510 ครั้ง )

Image

1. ช่วยให้ผู้มาติดต่อ ทราบโดยง่ายว่าใครคือพนักงาน จะช่วยให้ขอรับบริการสะดวกไม่ผิดคน

2. ช่วยให้พนักงานด้วยกันจำแนกได้ง่ายว่า ใครอยู่ฝ่ายไหน ใครคือหัวหน้า โดยดูที่เครื่องหมาย,สี,หรือรูปแบบ การติดต่อจะได้สะดวก

3. ช่วยรักษาคุณภาพให้สินค้า เช่น ผู้ปรุงอาหาร ผู้บรรจุอาหาร จะสวมถุงมือ หมวก ผ้ากันเปื้อน

4. ช่วยลดอุบัติเหตุ เช่น ยูนิฟอร์มของพนักงานทอผ้าจะมีหมวกคลุมศีรษะเพื่อป้องกันเส้นผมพันเข้าไปในเครื่อง ยูนิฟอร์มของจราจรจะมีแถบสีสะท้อนแสง

5. ช่วยให้การรักษาความปลอดภัยทำได้ง่าย เพราะสามารถแยกแยะผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณ

6. ช่วยให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นพวกเดียวกัน ยอมรับที่จะต้องมีระเบียบวินัยอย่างเดียวกัน

7. ช่วยให้พนักงานใหม่เกิดขวัญกำลังใจที่ดี รู้สึกได้ว่าเหมือนพนักงานคนอื่น

8. ช่วยสร้างลักษณะความเป็นทางการ ความน่าเกรงขาม เช่น หมอ  ตำรวจ

9. ช่วยให้พนักงานมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์องค์การ ไปที่ไหนๆก็จะโชว์โลโก้ สีประจำองค์การ

10. ช่วยให้พนักงานสะดวกไม่ต้องคิดนาน ไม่ต้องชิงดีชิงเด่นเรื่องเสื้อผ้า ไม่ต้องเปลืองเงิน

11. ชุดเดียว สามารถสวมได้หลายงาน เช่น ไปติดต่อราชการ ไปอบรม ไปอวยพรผู้ใหญ่ ไปรดน้ำศพ

ข้อเสนอแนะ

1. แจ้งพนักงานทุกคนให้รู้คุณค่าของการสวมยูนิฟอร์ม

2. ให้พนักงานส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการเลือกสี,รูปแบบ,ลายผ้า

3. แจกยูนิฟอร์ม แจกผ้าชิ้น หรือขายในราคาต่ำ

4. ประมาณ 3 ปี เปลี่ยนสีเล็กน้อย เปลี่ยนลายเล็กน้อย หรือเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อย

5. อาจให้สวมเพียงบางวันหรือบางเวลาเช่นเฉพาะไปพบลูกค้า เฉพาะอยู่ในโรงแรมหรือในห้องแลป

6. วันหรือช่วงเวลาที่ไม่สวม จะต้องแต่งกายสุภาพทางการ และติดบัตรพนักงาน

7. ยูนิฟอร์มที่สวม ต้องสะอาดไม่เปียกไม่ยับไม่ชำรุด

8. หากจะสวมเสื้อกันหนาวทับยูนิฟอร์มต้องเป็นสีเข้มหรือสีขาว หากจะสวมเครื่องประดับต้องแบบเรียบและน้อยชิ้น

9. ห้ามพนักงานบริจาคยูนิฟอร์มเก่า เพราะเขาอาจจะนำไปสวมผิดกาลเทศะหรือทำผิดกฎหมาย
ยูนิฟอร์มขององค์การเป็นสิ่งที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่ใครทุกคนจะมีศักดิ์และสิทธิใช้ได้ พนักงานจึงควรจะภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้สวมยูนิฟอร์มขององค์การ

Cr.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Scroll Up