Contact US

081-4533336

Contact Us : 081-4533336

วิธีการสั่งซื้อ

1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลูกค้าควรเตรียมรายละเอียดของงานที่ต้องการสั่งทำ ดังนี้.
– รายละเอียดสินค้าที่ต้องการ
– จำนวนที่ต้องการ
– งบประมาณ
– รายละเอียดอื่นๆ เช่น แบบปัก ตำแหน่งที่ต้องการจะปัก แบบเสื้อที่ต้องการ เป็นต้น

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการดู ตัวอย่างงาน สีผ้า ขนาดเสื้อ สามารถติดต่อเรา เพื่อขอดูตัวอย่างงานจริง ได้

3. ในกรณีที่ลูกค้ามีตัวอย่างสินค้าอยู่แล้ว และต้องการให้ทางร้านผลิตสินค้าขึ้นตามตัวอย่างดังกล่าว ทางเรายินดีเข้าไปรับสินค้า หรือลูกค้าสามารถถ่ายรูป แล้วส่งให้เราได้

*ในกรณีที่ลูกค้ามีตัวอย่างแบบปัก สามารถส่งตัวอย่างแบบปักได้*
– ส่งตัวอย่างแบบปักผ่านทาง Email: gmcuniform@hotmail.com

หมายเหตุ* การขึ้นตัวอย่างแบบปัก ทางร้านฯ จะทำให้ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้สรุปสั่งผลิตสินค้ากับทางร้านแล้วจ่ายค่ามัดจำสินค้าตามกำหนดของทางร้านแล้วเท่านั้น

การสั่งผลิต/สั่งซื้อ

1. หลังจากลูกค้าได้ตกลงรายละเอียดงานกับทางร้าน เรียบร้อยแล้ว ทางร้านฯ จะจัดทำเอกสารใบเสนอราคา
ส่งไปยังลูกค้าผ่านทาง Email หรือ เจ้าหน้าที่ของร้าน  สั่งผลิตตามรายละเอียดงาน ในเอกสารสรุปรายละเอียดงาน

2. การสั่งผลิต/สั่งซื้อ ในแต่ละครั้ง ทางร้านฯ ขอเก็บค่ามัดจำสินค้าล่วงหน้า 30-40% ของมูลค่างานทั้งหมด

หมายเหตุ**ระยะเวลาการผลิต  30  วัน  หลังจากสรุปแบบและรับมัดจำเรียบร้อยแล้ว
กรณีที่ลูกค้าต้องการคำแนะนำจากเรา สามารถติดต่อขอทราบละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 081-453 3336


ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

1. ส่งอีเมล์ หรือโทรสั่งสินค้า

Email : gmcuniform@hotmail.com
โทร : 081-453 3336

2. สั่งสินค้าหน้าร้าน

อัมรินทร์ พลาซ่า 502 ชั้น2 (ลงสถานีรถไฟฟ้าชิดลม) ถนนเพลินจิต
เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330

วันจันทร์-วันเสาร์ : เวลา 10.00 น. – 20.00 น.
วันอาทิตย์ : เวลา 10.00 น. – 18.00 น.


ขั้นตอนสั่งซื้อ-1

*ทางร้านเก็บค่ามัดจำสินค้าล่วงหน้า 30-40% ก่อนเริ่มผลิตงานของลูกค้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-453 3336

Scroll Up